Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2018

I don't care if they give me life
I get all my life from you
And if loving you had a price
I would pay my life for you

April 10 2017

6379 a9da 390
Reposted fromfoina foina viadusix dusix
7055 cfb6 390
Reposted fromkyte kyte viazupson zupson
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viazupson zupson
9296 6a52 390
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viazupson zupson
Wystarczy człowiekowi dać dość czasu, a do wszystkiego
przywyknie.
— Nicholas Sparks, Pamiętnik
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Play fullscreen
Może.
Reposted fromcorvax corvax viadusix dusix
Nie zostawia się w spokoju ludzi których się kocha.
— Nie zostawia.
Reposted fromkingswayy kingswayy viadusix dusix
Ciekawe, jak bardzo różniłby się teraz mój świat, gdybyśmy wtedy się do siebie nie zbliżyli?
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadusix dusix
6235 fbc0 390
Reposted fromveryme veryme viacaataleya caataleya
7869 e01f 390
Reposted fromdusix dusix viacaataleya caataleya
5208 9929 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viacaataleya caataleya
4460 a2b2 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viacaataleya caataleya
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— J.Picoult
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— K. Kowalewska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Twoje wnętrze
- kiedyś wydawało mi się, że je znam.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto
9726 908f 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck - Na wschód od Edenu
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl