Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

4199 a079 500
Reposted fromsunlight sunlight viablaugranaaa blaugranaaa
5734 1a51 500
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa via100suns 100suns
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców

July 10 2015

5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamisiaczek95 misiaczek95
7095 6552
Reposted fromchocoway chocoway viamisiaczek95 misiaczek95
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
9480 8fa3
Wódko!
5359 f187
Reposted fromLittleJack LittleJack via100suns 100suns

July 08 2015

Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viasavor savor
0892 9d5b
Reposted fromEkran Ekran viasavor savor
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viasavor savor
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viasavor savor

June 28 2015

1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viasavor savor
3861 62aa
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapeaceandlove peaceandlove
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl